16.04.2019 INFOPÄEV Muraste koolimajas. Muraste veemajandusprojekti tutvustamine.

Infopäev Muraste koolimajas (Lee tee 9, Muraste) 16.04.2019 algusega kell 18.00

Muraste veemajandusprojekt
SFOS nr. 2014-2020.7.01.17-0039

Harku Vallavalitsus ja Osaühing Strantum teatavad, et 16. aprillil algusega kell 18.00 toimub Muraste veemajandusprojekti infopäev Muraste kooli aulas.

Infopäeva eesmärgiks on projektipiirkonna elanikele ehitustööde ajagraafikust, liikluskorraldusest ja liitumisvõimalustest ülevaate andmine. Ühtlasi on kinnistuomanikel võimalus tutvuda tänavatorustiku ehitusprojektiga ning kooskõlastada planeeritavate liitumispunktide asukohti.

Infopäeval osalevad lisaks Osaühingu Strantum ja Harku Vallavalitsuse töötajatele ka projekteerimisfirma ja ehitusettevõtte esindajad, kellega on võimalik konsulteerida konkreetselt ehitustegevust puudutavates üksikasjades. Projekti kaasrahastaja, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, poolt tutvustatakse kinnistusiseste ehitustööde kaasrahastamise võimalusi.

Muraste veemajandusprojekti raames ehitatakse välja vee- ja kanalisatsioonitorustikud Muraste küla põhjaosa endistes suvilapiirkondades. Projekti elluviimise tulemusena rajatakse kaasaegne ühisveevarustus ja –kanalisatsioon ca 270-le kinnistule.

Ootame rohket osavõttu!

Popup