Vesi

Puhta joogivee ja looduse eesmärgil
 

Osaühing Strantum on Harku valla vee-ettevõtja, mis tegutseb Tabasalu alevikus, Rannamõisa külas, Murastes, Vääna-Jõesuus, Vitis, Suurupis, Väänas, Kumnas, Tutermaal, Vahi külas ning Harku-Järve ja Tiskre piirkonnas.
 

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on vee-ettevõtja hallatav ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine.

Ettevõtte veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuseid kasutab ligikaudu 14 000 inimest
 

Osaühingu Strantum veeosakond haldab:

  • 15 puurkaevu
  • 15 vee pumplat
  • 15 veetöötlusjaama
  • 136 reoveepumplat
  • 2 vaakumkanalisatsiooni pumplat
  • 3 reoveepuhastit
  • 192 km veetorustikke
  • 221 km ühiskanalisatsioonitorustikke
 
Meie peamiseks eesmärgiks on tagada klientidele kvaliteetne joogivesi ning nõuetele vastav ja keskkonda säästev reovee ärajuhtimine ning puhastus.
Popup