Setomaa.ee RSS vooghttps://www.strantum.ee/Setomaa.ee RSS voogHarku katlamaja avatud!https://www.strantum.ee/harku-katlamaja-ametlik-avamine31.01.2019Suusarajad Harku vallashttps://www.strantum.ee/17023.01.2019Tööpakkumine - ELEKTRIKU ABILINEhttps://www.strantum.ee/toopakkumine---elektriku-abiline04.01.2019Strantumi töörohke ja edukas aasta 2018https://www.strantum.ee/toorohke-ja-edukas-2018-aasta31.12.2018NB! Soojusvarustuse katkestus Tabasalushttps://www.strantum.ee/nb-soojusvarustuse-katkestus-tabasalus05.12.2018RANNAMÕISA TAVANDIMAJA SAI NIME!https://www.strantum.ee/rannamoisa-tavandimaja-sai-nime03.12.2018NB! Soojususe ja veevarustuse katkestus Tabasalus IVhttps://www.strantum.ee/nb-soojususe-ja-veevarustuse-katkestus-tabasalus-iv19.10.2018NB! Soojusvarustuse katkestus Tabasalus IIIhttps://www.strantum.ee/nb-soojusvarustuse-katkestus-tabasalus-iii16.10.2018NB! Soojusvarustuse katkestus Tabasalus IIhttps://www.strantum.ee/nb-soojusvarustuse-katkestus-tabasalus-i04.10.2018NB! Veevarustuse katkestus Tabasalushttps://www.strantum.ee/nb-veevarustuse-katkestus-tabasalus24.09.2018NB! Soojusvarustuse katkestus Tabasalus Ihttps://www.strantum.ee/soojusvarustuse-katkestus-tabasalus18.09.2018Tabasalu kaugküttetorustike rekonstrueeriminehttps://www.strantum.ee/16012.09.2018Eelnõu paneb piiri majapidamiste reoveega looduse saastamiselehttps://www.strantum.ee/eelnou-paneb-piiri-majapidamiste-reoveega-looduse-saastamisele06.08.2018Vääna veemajandusprojekthttps://www.strantum.ee/15612.07.2018Teemaa-alal paiknevate puude, põõsaste eemadamine külgnähtavuse tagamise eesmärgilhttps://www.strantum.ee/teemaa-alal-paiknevate-puude-poosaste-eemadamine-kulgnahtavuse-tagamise-eesmargil02.07.2018Rannamõisa tavandimaja avatud!https://www.strantum.ee/tavandimaja13.06.2018Tabasalu - Rannamõisa – Ilmandu veemajandusprojekthttps://www.strantum.ee/tabasalu---rannamoisa-z-ilmandu-veemajandusprojekt07.06.2018Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine - KeM, KIK ja EVEL leppisid hea tahte koostöös kokku!https://www.strantum.ee/eraisikute-vee--ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine06.06.2018ERAKORRALINE TEADAANNE!https://www.strantum.ee/erakorraline-teadaanne31.05.201825.05.2018 rakendub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus - OÜ Strantum kliendiandmete töötlemise põhimõttedhttps://www.strantum.ee/25052018-rakendub-euroopa-liidu-isikuandmete-kaitse-uldmaarus22.05.2018Muraste veemajandusprojekthttps://www.strantum.ee/14216.05.2018Kastmisvee eraldi arvestamine Harku vallas lõppeb 01.09.2018https://www.strantum.ee/kastmisvee-eraldi-arvestamine-loppeb-0109201815.05.2018Kumna ja Tutermaa veemajandusprojekthttps://www.strantum.ee/9525.01.2018Teedehooldus 58 86 6881 valvetelefon 24hhttps://www.strantum.ee/teedehooldus-58-86-6881-valvetelefon-24h10.11.2016EVEL: praegu on õige aeg oma veetorude soojapidavust kontrollidahttps://www.strantum.ee/evel-praegu-on-oige-aeg-oma-veetorude-soojapidavust-kontrollida10.11.2016Aprillis alustatakse Tabasalu staadioni rekonstrueerimisegahttps://www.strantum.ee/uue-uudise-pealkiri21.04.2016Näitude esitamise süsteem hetkel veel ei tööta.