Soojus

Teie kodu soojuse kojutoojad

Tabasalu kaugküttevõrgu soojuseenergia müüja ja edastaja on Harku valla ettevõte OÜ Strantum.  Kaugküttevõrku kuulub 31 korterelamut, 4 ridaelamut, lisaks vallamaja, Tabasalu kool, Tabasalu Gümnaasium, Tibutare lasteaed, Tabasalu Spordikompleks, raamatukogu, Airok tennisekeskus ja mitmed ärihooned.
 

Alates 01.07.2020 on kaugküttevõrgu soojatootja SW Energia OÜ. Paljudes Eesti piirkondades soojatootmisega tegelev SW Energia OÜ on enam kui 20-aastase kogemusega ettevõte, kes on keskendunud just väiksemate ja keskmise suurusega kaugküttepiirkondade arendamisele. Kokku toodab SW Energia tänapäevase ja keskkonnahoidliku tehnoloogiaga soojusenergiat 45 kaugküttevõrgus üle kogu Eesti. 

Omand ja strateegiline partnerlus

Tabasalu katlamaja kinnistu ja hoone omanik on Strantum. Samuti on Strantum Tabasalu kaugküttepiirkonna võrguettevõte ja soojuse müüja. Strateegilise partnerina on protsessi kaasatud soojatootja SW Energia, kellele on katlamaja antud rendile ning kes vastutab soojatootmise eest kuni liitumispunktini.

Tabasalu katlamaja 

Alates jaanuarist 2022 on valminud uus taastuvenergial põhinev hakkepuidukatlamaja.

Katlamaja puiduhakke katel on võimsusega 2,5 MW. Katlale on lisaks tavapärase multitsüklonile paigaldatud suitsugaasidele kottfilter, mis puhastab täiendavalt korstnast väljuvaid suitsugaase ning vastab uutele rangetele EU normidele suitsugaaside puhtuse osas. Täiendavalt on paigaldatud suitsugaaside pesur, mis annab lisasoojusenergiat suitsugaasidest kuni 0,5 MW ning tagab suitsugaaside ka täiendava puhastuse. Reserv gaasikatel on vahetatud uue võimasam katla vastu ning täiendavalt on võimalik kasutada soojatootmisel küttelõli.

Katlamaja täiskoormusel töös hoidmiseks võib kuluda kuni üks koorem puiduhaket päevas. Keskmise koormusega töötamisel läheb vaja ühe koorma jagu haket iga kahe päeva tagant. Lattu mahub korraga kolm autokoormat.

Katlamaja kogumaksumus jääb 1,7 mln ja 1,8 mln vahele. Kuna osa töid ei ole abikõlblikud, siis toetuse määr jääb 40%…45% vahele.

Katla kolde tootja on Tamult ja katla tootja Rapla Metall - 100% Eesti toode.

 

Eesti kliimas veedavad inimesed siseruumides ligi 90% oma ajast. Seega, et kodus saaks end hästi tunda, peab toasoe olema tagatud. 

Popup