Tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu

Vastavalt Asjaõigusseaduse rakendamise seadusele (AÕSRS) on maaomanikul õigus taotleda tasu tehnovõrkude ja –rajatiste talumise eest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu osas (edaspidi talumistasu, aga ka tasu). Talumistasu on iga-aastane perioodiline makse.

Tehnovõrgu ja –rajatise talumise kohustus maaomanikule võib tuleneda seadusest, sõlmitud lepingust või seatud sundvaldusest. Talumistasu arvutatakse vastavalt AÕSRS sätestatule.

Osaühingule Strantum kuuluvate rajatiste paiknemist kinnistutel saab kontrollida Maa-ameti geoportaalist, valides vasakpoolsest menüüst „Kitsenduste rakendus”.

Tasu saamiseks tuleb kinnisasja omanikul esitada Tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu taotlus. (taotluse vormi saab allalaadida lingilt).

Vormistatud taotluse palume saata (digi)allkirjastatult e-postiaadressile: strantum@strantum.ee

Talumistasu saab kokku arvutada siit: Talumistasu kalkulaator

Popup