OLULINE INFO!

 

Veevarustuse ja soojusenergia katkestused, Harku valla teed ja tänavad, lepingulised korteriühistud.
TEATA PROBLEEMIST

Avariitelefon:  600 7800  
e-post: strantum@strantum.ee

NB! Helistades avariitelefoni üldnumbrile tuleb helistajal teate edastamiseks või info saamiseks teha valik vastavalt valdkonnale:

1 - Vesi- ja kanalisatsioon
2 - Teedehooldus
3 - Lepingulised KÜ kliendid
4 - Soojusenergia

 

HARKU VALLA TEEDE JA TÄNAVATE HOOLDUS

Avariitelefon:  600 7800 valdkonna valik - 2
e-post: strantum@strantum.ee
e-post: teehooldus@strantum.ee

Riigimaanteid hooldab Harku vallas Verston OÜ , Tel 1247 (24 h), e-post: 1247@1247.ee
Transpordiameti maanteeinfo telefonile 1247 saab ööpäevaringselt edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta.
Telefon 1247 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiililt kui ka lauatelefonilt. Lisaks lühinumbrile on ka pikk lauatelefoni number 614 0500.
Maanteeinfo e-posti aadress: teeinfo@112.ee
Telefoni haldab Häirekeskus

Ilmastikust tingitud eriolukorrad


 

LEPINGULISED KORTERIÜHISTUTE (KÜ) KLIENDID

Avariitelefon:  600 7800 valdkonna valik - 3
e-post: strantum@strantum.ee

 

VEEVARUSTUS

Avariitelefon: 600 7800 valdkonna valik - 1
e-post: strantum@strantum.ee

Kastmisvee eraldi arvestamine


 

MUU VAJALIK INFO

  • Elektrilevi rikketelefon  1343
  • Häirekeskus (kiirabi, tuletõrje, politsei; 24h)  112
  • Lääne-Harju politseijaoskonna korrapidaja  612 5710
  • Lääne-Harju politseijaoskonna Keila politseimaja  612 4510
  • Transpordiameti maanteeinfo  1510
  • Keskkonnainfo telefon  1313
  • Päästeala infotelefon  1524
  • Elektrikatkestusest, mahalangenud elektriliinidest jm ohtlikust olukorrast saab teada anda ka veebirakenduses MARU

Popup