Teede ja tänavate hooldus

Teehoolduse kontakandmed:

Alates 01.07.2016 teostab Strantum Harku valla teede- ja tänavate aastaringset hooldust.

Lisaks hooldame Harku valla kõnni- ja kergliiklusteid ning parklaid.

TEOSTAME ALLJÄRGNEVAID TÖID:

Talvine teehoole 

  vaata: 

  • Lumetõrje, sahkamine, puhumine, äravedu
  • Libedusetõrje kloriidide ja abrasiivamaterjalidega 
  • Suusaradade rajamine ja hooldus

Suvine teehoole

  • Heina ja võsa niitmine
  • Teeäärsete puude langetamine
  • Teekatte aukude parandus
  • Kruusateede profileerimine
  • Tänavate ja platside harjamine
  • Puistematerjali vedu ja paigaldus teedele

Popup