Teede ja tänavate hooldus

Suvine ja talvine teehoole
 
Alates 01.07.2016 aastast on Harku valla teede ja tänavate hooldamine täielikult Strantumi au ja vastutus. Kokku ligi 360 kilomeetri teede ja tänavate kõrval hooldab ettevõte ka Harku valla kergliiklus- ja kõnniteid ning parklaid ja haljasalasid. teostab Strantum Harku valla teede- ja tänavate aastaringset hooldust.
 

Teehoolduse kontakandmed:

 

TEOSTAME ALLJÄRGNEVAID TÖID:

Talvine teehoole 

  • Lumetõrje, sahkamine, puhumine, äravedu
  • Libedusetõrje kloriidide ja abrasiivamaterjalidega 
  • Suusaradade rajamine ja hooldus

Suvine teehoole

 

  • Heina ja võsa niitmine
  • Teeäärsete puude langetamine
  • Teekatte aukude parandus
  • Kruusateede profileerimine
  • Tänavate ja platside harjamine
  • Puistematerjali vedu ja paigaldus teedele
 
Popup