Teede ja tänavate hooldus

Suvine ja talvine teehoole
 
Alates 01.07.2016 aastast on Harku valla teede ja tänavate hooldamine täielikult Strantumi vastutus. Strantum teostab Harku valla teede- ja tänavate aastaringset hooldust. Kokku üle 360 kilomeetri teede ja tänavate kõrval hooldab ettevõte ka Harku valla kergliiklus- ja kõnniteid ning parklaid ja haljasalasid.
 

Teehoolduse kontakandmed:

 

TEOSTAME ALLJÄRGNEVAID TÖID:

Talvine teehoole 

 • Lumetõrje, sahkamine, puhumine, äravedu
 • Libedusetõrje kloriidide ja abrasiivamaterjalidega 
 • Suusaradade rajamine ja hooldus

OLULINE INFO! Lumetõrje, sahkamine

Telefon: + 372 600 7800 (valik 2)
E-post: teehooldus@strantum.ee

 • Harku vallale kuuluva ettevõtte Strantum OÜ hooldada on 360 kilomeetrit valla teid, selle hulgas ka kergliiklusteed.
 • Teed on jaotatud vastavalt liiklustihedusele kolme kategooriasse.
  Kolmas kategooria -  (asfaltkattega teed) tiheda liikluskoormusega peamised valla teed nt., mis viivad avalike asutuste jm oluliste teendindusasutuste juurde
  Teine kategooria - (asfaltkattega teed), keskmise liikluskoormusega valla teed nt., mis viivad elamupiirkondadesse vm teenindusasutuste juude.
  Esimene kategooria -  (kruusa- ja freespurukattega teed) madala liikluskoormusega valla teed nt aiandusühistute vahelised teed. 
 • Iga kategooria tee hoolduseks on ette nähtud ka aeg, mil see peab olema lumest puhastatud ja sõidukõlbulik. Tavapärases olukorras – kui lund sajab ööpäevas kuni 10–15 cm – on kolmanda taseme teede puhastusajaks ette nähtud 5–6 tundi, teise taseme reageerimisajaks 6–7 tundi, ja esimese taseme puhul 8 tundi.
 • Tavalistes talveoludes algab teehooldemeeskonna töö kell 4 hommikul. Lumesadude ajal aga kell 2 öösel, sest elulised tegevused peavad hommikul juba vähemalt kell 6 tõrgeteta alustama.

Rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim tähendab seda, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes.

OLULINE INFO! Libedusetõrje

 • Libedus tekib peamiselt sellest, et teepinnad on veel suurtes miinuskraadides ning kui hakkab sadama vihma, tekib kõikjale teedele väga libe jääkiht. Jäävihma puhul ei ole paraku teedele puistatud graniitsõelmetest suurt abi, kuna vihma tõttu tekib sellele jääkiht. Vihm ja tee pinnal olev vesi muudab jää pehmeks ja sõelmed vajuvad jää sisse. Lisaks uhub vesi osa graniitsõelmeid ära ning nii võibki juhtuda, et libedusetõrje ei pruugi enam tunni või kahe pärast toimida ja liiklejatele võib jääda mulje, et libedusetõrjet ei olegi teostatud. 
 • Libedusetõrjet teostatakse soolaga, graniitsõelmete  puistega ning jää mehaanilise karestamisega.
 • Teede soolatamine. Libeduse vältimiseks valla suurema liikluskoormusega teedel teostatakse tavapäraselt ennetavat soolamist suure soolapuisturiga. Teede soolatamine toimub vastaval kokkuleppele vallaga. 
  Teede soolatamisega ei saa siiski liialdada, kuna sool teeb teeb teekatted rabedaks ning teedele võvad tekkida augud sh löökaugud.
 • Graniitsõelmete puiste. Tavapäraselt kasutatakse libedusetõrje teostamisel graniitsõelmeid fraktsiooniga 2/5 mm. Eriolukordades aga kasutatakse fraktsiooniga 4/8 mm graniitsõelmeid. Suurema läbimõõduga kividel on haardetegur suurem ja need ei vaju nii kergesti jää sisse. Suurema läbimõõduga kivi kasutatakse siiski vaid äärmisel juhul, kuna suuremat sorti kivifrktsioon võib liiklemisel kahjustada sõidukeid.
 • Teede karestamine. Kõrvalteedel kasutatakse jää karestamise meetodit st jää tekstuur purustatakse teehöövli teraga, mille tulemusel pääseb vesi ja plusstempeartuur purustatud jääd paremini sulatama. Jää karestamise miinuseks on töö teostamise ajakulukus, kuna teehöövel saab antud tööd tulemuslikult teha vaid aeglase käiguga liikudes. Seega tuleb arvestada, et teede libedusetõrje karestamismeetodil võtab aega ning tõrjet ei jõuta ootustele vasta kiirusega ja mastaapsusega teostada.
 • Teede liivatamine. Harku valla teedel ei teostata teede liivatamist juba aastaid. Valla ja Strantumi vahel sõlmitud teehoolde lepingus sätestatule võib teehooldes liiva kasutada vaid tee valdaja/omaniku loal. Vastavalt valla otsusele on keelatud vallale kuuluvatel teedel libedusetõrjeks liiva kasutada. Põhjus: liiv tolmab ja määrib - kevadel tekib teehooldes kasutatud liiva tõttu palju lenduvat tolmu, mis on ühtlasi inimeste hingamisteedele kahjulik. Samuti tekitab ladestunud liiv teedele ja tänavatele kleepuvat, libedat pori.
 • Kõnniteede libedusetõrje teeb aeglaseks asjaolu, et puistet saab teha vaid väiksemate teehoolde masinatega ning need saavad korraga vähe materjali kaasa võtta, mistõttu tuleb tihedamini käia masinat laadimas. Jalakäijatel tuleb seega arvestada asjaoluga, et libedusetõrje kõnniteedel võtab aega ning liikumist libedatel teedel tuleks vältida või kasutada selleks ettenähtud abivahendeid. 
 • Esimese kategooria teede libedusetõrje teostamist valla ja Strantumi lepingus kokku lepitud ei ole. Esimese kategooria teedel teostab Strantum libedusetõrjet vastavalt valla tellimusele.

JÄITE KORRAL:

 • Vali jalanõud, millega oleks minimaalne oht libedal teel libiseda ja kukkuda.
 • Sõida jäiteoludes talverehvidega.
 • Vali ilmastikuoludele vastav sõidukiirus.
 • Hoia liikluses piisavalt pikivahet ja väldi möödasõite.
 • Ole eemal puudes, sest oksad võivad jäite raskuse all murduda.
 • Ära seisa jääpurikate all ega pargi seal autot

Suvine teehoole

 

 • Heina ja võsa niitmine
 • Teeäärsete puude langetamine
 • Teekatte aukude parandus
 • Kruusateede profileerimine
 • Tänavate ja platside harjamine
 • Puistematerjali vedu ja paigaldus teedele
 
Popup