Liitumislepingu sõlmimine

Liitumisleping – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vee-ettevõtja ja liituja vahel kirjalikult sõlmitav ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise leping ("Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri" § 2 p 16. Liitumislepingu sõlmimine § 7).

Liitumisleping sõlmitakse ja allkirjastatakse Strantumi ja liituja vahel digitaalselt või kirjalikult kahes kahes (2) eksemplaris paberkandjal, millest üks (1) eksemplar jääb kliendile ning teine Strantumile.

Liitumistasu – ühekordne tasu, mida võib küsida vaid volikogu poolt määratud vee-ettevõtja ning mis tuleb kinnistu omanikul maksta liitumiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga "HvÜVK liitumise ning kasutamise eeskiri" § 2 p 19. Liitumistasu arvutamine ja tasumise kord § 9).

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud liitumistasu metoodika: otsus pdf.doc
Osaühing Strantum ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika pdf.doc

Vääna-Jõesuu, Viti ja Suurupi veemajandusprojekti raames liituvate kinnistute liitumistasu suuruseks on 384 € (hind sisaldab käibemaksu). 

Liitumistasu tuleb tasuda kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates liitumislepingu sõlmimise kuupäevast Strantumi arveldusarvele vastavalt esitatud arvele.

Tabasalu, Rannamõisa ja Muraste veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine on kinnistu omanikele tasuta. Lisaks on kinnistuomanikul võimalik taotleda KIK-ist toetust kinnistusisese vee- ja kanalisatsioonitaristu välja ehitamiseks.

Popup