Liikluskorraldus Tabasalus Sarapuu tänaval 19.09.-27.09.2019

Täna alustatakse Tabasalus kaeve- ja ehitustöödega Sarapuu tänava ristmikel.

Tabasalau-Rannamõisa-Ilmandu veemajandusprojektiga seoses, teostatakse vee- ja kanalisatsiooni-trasside ehituse ja renoveerimisega seotud kaevetöid Sarapuu tänava ristmikel.

Ehitustööde teostamise ajal on Sarapuu tänav (lõigus Sarapuu 52 kuni 66) liikluseks ajutiselt suletud alates 19.09.-27.09.2019.

Ehitustööde teostaja arvestab kinnistute elanike liikumisvajadusega ning lubab tagada kinnistutele vajaliku liikumisvabaduse.

Liiklusskeem Sarapuu tn 19.09.-27.09.2019

Mõistvale suhtumisele lootes

OÜ Strantum

Lisainfo: Sarapuu tn ehitustööd

Osaühingus Strantum käimas olevad veemajandusprojektid: Veemajandusprojektid

Popup