Tabasalu kaugküttetorustike rekonstrueerimine

01.06.2017 - 30.11.2018

Käesoleva aasta juulist alustati Tabasalu kaugkütte rekonstrueerimise II etapiga

Projekti eesmärgiks on Tabasalu kaugküttepiirkonna amortiseerunud kaugküttetrasside renoveerimine. Tööde käigus likvideeritakse seni hoonete keldrites paiknenud magistraaltrassid ning luuakse igale kinnistule liitumispunkt kinnistu piiril.

Tabasalu kaugküttetrasside rekonstrueerimise tulemusena, vähenevad edaspidi torustiku soojuskaod ning sellest tulenevalt väheneb ka omakorda soojustootmisest tekkiva CO2 emissioon. Lisaks tagatakse amortiseerunud torustiku välja vahetamisel uute ja kaasaegsete soojustorustikega, tarbijatele suurem tarbimiskindlus.

Projekti I etapi ehitustööde käigus rekonstrueeriti Kase tänava soojatorustik. Töid teostati ajavahemikul 28.07.2017 kuni 03.11.2017. Ehitustööde peatöövõtjaks oli Tallinna Teede AS, omanikujärelevalvet teostas OÜ Heto Consult.

Projekti II etapi ehitustööde raames rekonstrueeritakse Kase, Kooli ja Lasteaia tänava soojatrassid. Töid teostatakse ajavahemikul 01.07.2018 kuni 31.10.2018. Ehitustööde peatöövõtjaks AS Magma, omanikujärelevalvet teostab OÜ Ehitusagentuur.

Projekti raames rekonstrueeritakse kokku ca 615 m Tabasalu kaugkütte torustikke.

Projekti kogumaksumus on 244 730,00 EUR (hinnale lisandub käibemaks) ning projekti rahastavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (Ühtekuuluvusufond) 50% ja OÜ Strantum 50%.

Loe lisaks: Tabasalu kaugküte (lisatud tööde teostamise ajagraafik).

Popup