Tabasalu kaugküte

 

Projekt:  Tabasalu kaugküte
SFOS nr: 2014-2020.6.02.17-0254
Projekti algus: 01.06.2017
Projekti lõpp: 30.11.2018
Projekti abikõlblike kulude maksumus: 244 730,00 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Projekti rahastajad: - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (Ühtekuuluvusufond) 50%
- OÜ Strantum 50%

Projekti tutvustus:

Projekti eesmärgiks on Tabasalu kaugküttepiirkonna amortiseerunud kaugküttetrasside renoveerimine, magistraaltrasside likvideerimine hoonete keldritest ja igale kinnistule liitumispunkti loomine kinnistu piiril. Projekti raames rekonstrueeritakse kokku 615 m Tabasalu kaugkütte torustikke. Projekti elluviimise tulemusena vähenevad torustiku soojuskaod, mille tulemusena väheneb soojustootmisest tuleneva CO2 emissioon. Amortiseerunud torustiku asendamisel uue soojustorustikuga tagatakse tarbijatele lisaks suurem tarbimiskindlus.

Hanked:

I etapi ehitustööd raames rekonstrueeriti Kase tänava soojatorustik. Töid teostati ajavahemikul 28.07.2017 kuni 03.11.2017. Ehitustööde peatöövõtjaks oli Tallinna Teede AS, omanikujärelevalvet teostas OÜ Heto Consult.

II etapi ehitustööde raames rekonstrueeritakse Kase, Kooli ja Lasteaia tänava soojatorustikud. Töid teostatakse ajavahemikul 01.07.2018 kuni 31.10.2018. Ehitustööde peatöövõtjaks AS Magma, omanikujärelevalvet teostab OÜ Ehitusagentuur.

Popup