Strantumi töörohke ja edukas aasta 2018

"Detsembrikuus on alati tore vaadata tagasi aasta tegemistele. Rõõm tehtu üle annab jõudu ja motivatsiooni edasisteks tegemisteks. Hea on taaskord tõdeda, et lisandunud on uusi teenuseid, häid töötajaid ning kliente".

Meelis Härms, Osaühng Strantum juhataja

Tagsivaade OÜ Strantum 2018 aasta tegemistele: Harku Valla Teataja 19.12.2018,lk 7

Popup