Tiskre ja Harkujärve külas, Pillado ja Järvekalda puurkaev-pumplate ümberlülitamine põhjavee toitele

 

2022 aastal rekonstrueeris OÜ Strantum Tiskres ja Harkujärvel asuvad Pillado ja Järvekalda puurkaev-pumplad. Tööde käigus rajati mõlema pumpla koosseisus lisaks veetöötlusjaamad. Rekonstrueerimistööde üheks eesmärgiks on kogu piirkonna veevarustuse üleminek põhjaveetoitele.

Seni on osa Tiskre külast varustatud Tallinna veevärgist võetava pinnaveega.

Alates 25.06.2024 alustab Osaühing Strantum Tallinna veevärgi toitel olevate piirkondade üleviimist kohalikule põhjaveele. Tööde käigus võib esineda ajutist veekvaliteedi halvenemist. Samuti võib mõnevõrra muutuda harjumuspärane vee surve.

Pinna- ja põhjavee võrdlusena võib esile tõsta eelkõige pinnavee töötlemisele iseloomuliku kloori puudumise. Põhjavee töötlemises seda ei esine. Lisaks on põhjavee mikrobioloogilised näitajad tunduvalt stabiilsemad.


Kokkuvõtvalt võib märkida, et joogivee kvaliteet ning selle omadused peaksid tuntavalt paranema.

Küsimuste korral palun pöörduda OÜ Strantum veeosakonna tehnilise teenistuse juhi Ando Liiv (ando.liiv@strantum.ee tel. 5047564) poole.

Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast!

NB! Korteriühistute esindajatel palun info edastada ka ühistu liikmetele.

 OÜ Strantum
veeosakond

Popup