Teemaa-alal paiknevate puude, põõsaste eemadamine külgnähtavuse tagamise eesmärgil

Osaühing Strantum teostab valla teedel aastaringset teedehooldust. Sellega seoses anname teada, et käesoleval aastal on planeeritud külgnähtavuse tagamiseks teemaa*-alal puude ja põõsaste eemaldamine järgnevatel teedel: Vööri tee, Aiba tee, Vana Klooga mnt, Hiie tee, Naage tee, Lõunatuule tee, Tuulimaa tee.

Planeeritud tööde teostamise aeg: juuli - november.

Soovi korral on elanikel võimalik ka ise oma puud, põõsad, mis paiknevad teemaa-alal, ära piirata/lõigata.

Ühtlasi palume nähtavust takistavatest põõsastest/puudest teada anda meiliaadressile teehooldus@strantum.ee

*Teemaa on maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks. Teeseadus § 3

Popup