Teadaanne Tabasalu kaugkütte tarbijatele

 

Seoses tootmishinna tõusuga kallineb alates 1. jaanuarist 2024 Tabasalu kaugkütte müügihind praegu kehtivale piirhinnatasemele 75,74 €/MWh, millele lisandub käibemaks. Konkurentsiametis on pooleli ka uue piirhinna menetlemine, millest tulenevalt tõuseb soojusenergia müügihind aasta esimesel poolel tasemele ~80 eurot/MWh + käibemaks (täpne hind selgub konkurentsiameti otsuses). Taotletav hind on sarnane võrreldes Tallinnas Utilitas OÜ poolt opereeritava kaugkütte piirkonnas kehtiva hinnaga (79,04 eurot/MWh + käibemaks).

Vastavalt hankelepingule ostis Strantum OÜ katlamaja operaatorilt SW Energia OÜ-lt soojust kuni 2023. aasta lõpuni fikseeritud hinnaga. Alates 2024. aastast kehtestatakse soojusenergia tootmise hind tavapärasel viisil, mille piirhinna määrab Konkurentsiamet. Tulenevalt Konkurentsiameti käesoleva aasta detsembrikuus tehtud otsusest 7-3/2023-195 kehtib Tabasalus esmakordselt soojatootmise piirhind ning sellest hinnast lähtuvalt määrab Konkurentsiamet õige pea Tabasalu võrgupiirkonnale ka uue soojamüügi piirhinna. Konkurentsiameti metoodikal põhinev hind toob Tabasalu kaugkütte hinna Eesti tavapäraste soojahindade tasemele.

SW Energia OÜ tootmishinna kasv on 43,95%, samas aga langeb (alates uuest piirhinna kehtestamisest) Strantumi OÜ võrgutasu vastavalt hinnavalemile umbes 3,75%.

Popup