TÄHELEPANU! Joogivee tarbimine kastmisveena ohustab veevarusid kuivade ilmade korral

 
Lugupeetud OÜ Strantum klient

Osaühingul Strantum on tungiv palve loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena või kui mõni aiaomanik leiab selle siiski vältimatu olevat, siis palume mitte kasutada ühisveevärgi vett kastmiseks ajavahemikul 7.00 - 23.00.

Meid kõiki rõõmustab erakordselt soe ja päikeseline juuni. Loodus õitseb ja aiaomanik saab tunda rahuldust rohetavast murust ja tärkavatest taimedest.

Paraku on sellel kõigel ka ootamatu varjukülg. Põuane ja soe varasuvi on toonud kaasa massilise koduaedade kastmise, mille tulemuseks on langenud veesurve hommikustel ja õhtustel tundidel. Muraste piirkonnas on veevarustus ülekoormuse tõttu ka katkenud, kuna vett kasutatakse rohkem, kui puurkaevud ja veetöötlusseadmed toota jõuavad.

Olukorra tausta selgitamisel tuleb mainida, et ükski ühisveevärk ei ole dimensioneeritud arvestades kastmisvee kasutamist. Teine, ja vast isegi olulisem, aspekt on see, et Harku vallas kasutatakse ühisveevärgi veena valdavas osas kambrium-vendi veekihi põhjavett, mis on sisuliselt taastumatu vara. Hoidmaks sellise vara kasutamist kontrolli all ning tagamaks selle kasutamise võimalust ka tulevastele põlvedele, on keskkonnaministri määrusega kehtestatud piirkonniti põhjavee varu kasutamise limiidid. Limiidid tuginevad omakorda teaduslikule uuringule ning nende ületamine võib kaasa tuua selle, et tühjenevasse põhjaveekihti või suure tarbimise tõttu tekkinud depressioonilehtrisse valgub merevesi ning muudab kogu piirkonna põhjavee joogiveena kasutamise võimatuks või erakordselt kulukaks.

Tänaseks on kujunenud olukord, kus tänu ohtrale kastmisele on Strantumi tegevusalas piirkondi, kus eelnevalt mainitud limiite ollakse ületamas. Samuti on juhtumeid, kus tarbimise tipphetkedel on ületatud süsteemi tehnilise võimekuse piir ning veevarustus on katkenud. Lisaks katkestusega seotud ebameeldivustele kaasneb veevarustuse taastumisega ka torustiku seintele sadestunud sette lahtiuhtumise ning selle sattumise klientide veesüsteemi. Seega seisame paratamatu valiku ees, mis seisneb selles, kas kasutada kvaliteetset ja töödeldud joogivett kastmiseks või selleks otstarbeks, milleks veevarustuseks mõeldud süsteem rajatud on – joogi- ja olmeveeks.

Teie mõistvale suhtumisele lootes ja meeldivat suve soovides

OÜ Strantum

 

Popup