Tabasalu kaugküttevõrgu arengud 2022

 

Kaua tehtud kaunikene… Tabasalu alevikus Kooli tänav 3 tootmismaa kinnistul on valmis saanud uus kaasaegne taastuvenergial põhinev hakkepuidukatlamaja.

Mis on tehtud?

Tabasalu aleviku Kooli tn 3 tootmismaa kinnistule on jaanuaris 2022 valminud uus katlamaja ning paigaldatud puiduhakke katel võimsusega 2,5 MW. Katlale on lisaks tavapärase multitsüklonile paigaldatud suitsugaasidele ka kottfilter, mis puhastab täiendavalt korstnast väljuvaid suitsugaase. Seega võib öelda, et katlamaja vastab täielikult uutele rangematele EU normidele suitsugaaside puhtuse osas.


Hetkel on veel lõpetamisel suitsugaaside pesuri paigaldus. See annab lisasoojusenergiat suitsugaasidest kuni 0,5 MW ning tagab suitsugaaside täiendava puhastuse. Esialgu oli plaan jätta reservi vana gaasikatel, kuid kuna on lisandunud uusi suuri tarbijaid (Tabasalu Kodu hooned, Riigigümnaasium, Põhikooli uus hoone, Uus ärikeskus ja selle ümbruse uued hooned), siis vahetati reservkatel võimsama vastu. Kuivõrd gaasihinnad löövad rekordeid, lisati täiendav kasutatav kütuseliik - põlevkiviõli, mis on hetkel ligi kaks korda soodsam kui gaas. Algul oli probleeme lähiümbrusesse leviva lõhnaga, kuid see on tänaseks lahendatud, ajutisi mahuteid tulevikus enam ei kasutata. Põlevkiviõli kasutamine ehitusperioodil hoidis ära suure hinnašoki tarbijatele, mis on hetkel igal pool mujal Eestis suureks probleemiks.

Kuidas toimib?

Katlamaja täiskoormusel töös hoidmiseks võib kuluda kuni üks koorem puiduhaket päevas. Keskmise koormusega töötamisel läheb vaja ühe koorma jagu haket iga kahe päeva tagant. Lattu mahub korraga kolm autokoormat. Seega kütteperioodil liikluskoormus Kooli tänaval veidi suureneb.

Katla kolde tootja on Tamult ja katla tootja Rapla Metall. Ehk siis 100% Eesti toode!

Maksumus ja abimäär

Katlamaja kogumaksumus jääb 1,7 mln ja 1,8 mln vahele. Kuna osa töid ei ole abikõlblikud, siis toetuse määr jääb 40%…45% vahele.

Katlamaja pidulik avamine

Kindlasti tuleb ka katlamaja pidulik avamine. Sündmuse plaanime teha varakevadel, kui territoorium on heakorrastatud, päike paistab ja viirused enam ei kimbuta. Avamispeo täpset kuupäeva hetkel prognoosida ei oska, kuid teavitame sellest oma kanalites aegsasti, et kõik huvilised saaksid meie uut katlamaja uudistama tulla.

Hinnast

Meil on suurepäraseid uudiseid kõigile Tabasalu piirkonna kaugküttetarbijatele. Hetkel kehtib Tabasalu kaugküttepiirkonnas Konkurentsiameti poolt kehtestatud piirhind 75,74 €/MWh. Alates jaanuarist 2022 rakendub KA poolt kooskõlastatud hinnavalemi alusel soojusenergia hind lõpptarbijale 59 €/MWh, mis teeb hinnalangetuseks 21,4%. Suvel on plaanis uuendada kehtivat piirhinda ja hinnavalemit Konkurentsiametis. Töötame eesmärgiga viia ellu täiendav hinnalangetus vahemikus 10-20% alates järgmisest kütteperioodist.

Omand ja strateegiline partnerlus

Tabasalu katlamaja kinnistu ja hoone omanik on Strantum. Samuti on Strantum Tabasalu kaugküttepiirkonna võrguettevõte ja soojuse müüja. Strateegilise partnerina on protsessi kaasatud soojatootja SW Energia, kellele on katlamaja antud rendile ning kes vastutab soojatootmise eest kuni liitumispunktini.

 

Popup