Tabasalu katlamaja jätkuvalt tavatöösse käivitamise järgus

 

Täname kõiki, kes Tabasalu katlamaja seadistamisega seotud üksikasjade kohta info saamiseks on pöördunud otse meie poole. Oleme meeleldi kõigile vastanud ning vastame ka edaspidi esimesel võimalusel, kui konkreetne teadmine on olemas (konsulteerides meie koostööpartneri SW Energia või ehitajaga). Meie poole on pöördutud jätkuvalt korstnast tulevate suitsugaaside probleemiga.

Selgitame veel kord antud olukorda:

Tabasalu katlamaja näol on tegemist uue ja keerulise katlamajaga, kus on koos palju süsteeme. Kinnitame, et katlamaja on projekteeritud ja ehitatud kõige rangemaid EU keskkonna- ja tervisekaitsenõudeid arvestades ja järgides.

Hetkel on katlamaja jätkuvalt tavatöösse käivitamise järgus. Käimas on mitmed katsetamised ja seadistamised. Paraku on tõsiasi see, et seadistamise ajal võib katlamaja korstnast väljuda musta suitsu ning välisõhus tunda suitsugaaside lõhna.

Seoses ülemaailmse olukorraga on erinevate seadmete tarnimisel tõsised tarneraskused ning seadistamine on võtnud prognoositust tunduvalt rohkem aega.

Loodame siiralt, et veebruari lõpuks saab katlamajja paigaldatud ka kottfilter ja lisaks veel suitsugaaside pesur. Kui katlamajal on lõpuks töös kõik kolm filtrit (multitsüklon-, kottfilter ja suitsugaaside pesur), väljub korstnast ainult puhas veeaur ning edaspidi ei jõua hakkepuidu põlemisel tekkiv suitsulõhn enam kohalike elanike tubadesse.

Katlamaja korstna kõrgus vastab kõikidele keskkonnanõuetele.

Planeeritud seadistamistööde lõpetamise ja katlamaja üleandmise tähtaeg on 28.02.2022.

Vabandame tekkinud ebameeldivuste pärast ja jääme lootma Tabasalu elanike mõistvale suhtumisele!

Lugupidamisega,

Strantum OÜ

Popup