Tabasalu katlamaja - läbi ajaloo kiireim hankeprotsess kuni valmimiseni

 
Ilusal suvisel juunikuupäeval tähistasime pidulikult mai lõpus vastu võetud Tabasalu katlamaja lõplikku valmimist.
 

Kriisid ei takista professionaalseid tegijaid

Puiduhakke katlamaja projekt algas 2020 aasta maikuus soojuseettevõtja konkursi välja kuulutamisega ning juba 30. mail 2022 võeti katlamaja ehitajalt vastu. See on läbi ajaloo rekord oma kiiruse poolest, kus täpselt ühe aastaga hanke väljakuulutamisest jõuab rajatise lõpliku valmimiseni. Arvestades, et selle aja jooksul jõuti läbida kõik etapid antud protsessis: Strantumi hange; taotluse esitamine SA KIK; KIK menetlus (3 kuud); ehitushange; projekteerimine; ehitamine.

Ei saa ka unustada, et kogu selle protsessi vahele jäi ka mitu kriisi nagu Covid-19 kriis ja „Rohepöörde“ kriis, mille tagajärjel tõusis maagaasi hind 5 korda ning lõpus ka sõda Ukrainas. Vaatamata kõigele tuldi igast olukorrast edukalt välja.

Samal ajal, kui analoogsetes, gaasiga köetavates võrkudes, tõusis soojusenergia hind üle 200 €/MWh, siis Tabasalu kaugkütte tarbijatel püsis ehitusajal soojusenergia hind 65…75 €/MW(+km) vahel. Selline hinna püsimine tulenes vaid arukatele ja tarbijast lähtuvatele otsustele ning koostööle Strantumi ja SW Energia vahel, kuna leiti võimalus kriisist tingitud olukorras Tabasalu kaugkütte tarbijaid hinnatõusust säästa.

Täisautomaatne katlamaja on võimeline kütma 4 erinevat kütteliiki

Tänaseks võime aga uhkust tunda, et oleme valmis saanud nüüdisaegse, hetkel kõige hinnasäästlikuma ja nagu selgunud on ka kriisiolukorras enim autonoomse kütteenergia liigiga täisautomaatse katlamaja.

Puiduhakke katel on võimsusega 2,5 MW. Suitsugaase puhastab kolm erinevat filtrit: tavaline multitsüklon, kottfilter ja suitsugaaside pesur. Suitsugaaside pesur annab lisaks kuni 0,5 MW lisasoojusenergiat, mis võetakse suitsugaasidest välja.

Lisaks on puiduhakke katel võimeline kütma ka turvast. Täiendavalt on katlamajas olemas ka reservkatel, mis saab kütta maagaasi või põlevkiviõli. Seega on uues Tabasalu katlamajas kasutatavad 4 erinevat kütuseliiki.

Tõhus kaugküte

Tabasalu kaugküttevõrgule on väljastatud tõhusa kaugkütte märgis, mis tähendab, et  hetkeseisuga on kaugküttevõrk ja katlamaja arendatud tipptasemele.

Mis saab hinnast tulevikus?

Kaugütte hind täna on Tabasalu kaugkütte tarbijale 59 €/MWh. Analoogsetes võrkudes on hetkel hinnad juba või siis on esitatud  taotlused Konkurentsiametisse 79…97 €/MWh + km (Võru, Pärnu, Tartu, Tallinn). See näitab et surve kütuste hindadele on väga suur.  Strantum on fikseerinud SW Energiaga hakkepuidu tarne ja sooja hinna 2024 aastani. Lähitulevik näitab, kui kaua saab Tabasalus hind selliseks jääda. Samas aga on tootmine ja võrgud optimaalsed ning see on ärgitanud kaugkütevõrguga liituma väga palju uusi kliente. Seega jääb soojusenergia hind Tabasalu kaugkütte tarbijale kindlasti üheks madalaimaks Eestis.

 

 

Popup