NB! Tehniliste probleemide tõttu, jääb Tabasalus planeeritud veekatkestus teisipäeval 06.08.2019 ajavahemikus 10:00-16:00 ära.


Seoses Tabasalu alevikus vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimistööde teostamisega on
veevarustus katkestatud teisipäeval 6.08.2019 ajavahemikus 10:00-16:00.

Veevarustus on katkestatud Ranna tee, Harku tee, Sütemetsa tee, Õispuu tee ja Alasi tee kinnistutel.

Vajadusel palume varuda tööde teostamise perioodiks vett.

Peale tööde teostamist võib esineda veekvaliteedi ajutist halvenemist.

Teie mõistvale suhtumisele lootes ja ebameeldivuste pärast vabandades

OÜ Strantum

Popup