PARKIMISE KORRALDUS VÄÄNA-JÕESUU RANNAS

Alanud suvehooaeg on rõõmustanud meid ilusate päikseliste ilmadega, mis meelitavad paljusid randa päikest võtma ja mõnusalt aega veetma. Meie valla pärl, ilusate valgete liivaluidete ja männimetsaga Vääna-Jõesuu rand on ka alanud suvehooajal ootel rannamõnusid nautima. Kindlasti on hea meel tõdeda, et Harku valla tuntuimat suplusranda külastab suvejooksul iga aastaga aina rohkem inimesi. Samas aga suure hulga inimeste ühte kohta koondumine tingib vajaduse reguleerida rannapiirkonna üldist sujuvat toimimist, et tagada ohutus nii rannakülastajaile, kohalikele elanikele kui looduskeskkonnale.

Autode parkimiseks on loodud rannaparklad, kuhu mahub korraga parkima ca 500 sõidukit ning on organiseeritud liikluse ja parkimise korraldus. Harku vallavolikogu poolt kehtestatud parkimise tasu on 5 € päev, mille määra arvutamisel on lähtutud põhimõttest, et sellest laekuva rahalise ressursiga on võimalik katta liikluse ja parkimise korraldamisega seotud otsesed kulud. Parkimistasu määr on viimase viie aasta jooksul püsinud sama. Vääna-Jõesuu ranna hooldus ja parkimiskorraldus on delegeeritud valla ettevõttele Osaühingule Strantum, kelle üks põhitegevustest on supelrandade haldamine ja hooldus.

Parkimise korraldamine Vääna-Jõesuu rannaalas on seni toiminud positiivselt ning on taganud rannapiirkonnas asuvate kinnistute elanikele takistusteta liiklemise ja operatiivautode läbipääsu sh saavad autode parkijad olla kindlad, et rannast lahkudes ei ole nende sõiduk kinni pargitud. Ühtlasi on oluliselt vähenenud vargused autodest ja muud korrarikkumised. Oleme väga tänulikud kõigile, kes oma sõidukeid korrektselt pargivad. Samuti on rõõm tõdeda, et järjest rohkem inimesi liiklevad mööda kergliiklusteid jalgsi või kaherattalistega.

Maantee äärde parkimist reguleerib ja korraldab liiklusseadus ja Maanteeamet.

Parkimise korraldus Vääna-Jõesuu rannas

Parkimise eest saab tasuda:

  • Mobiilmaksega (vastava äpi kaudu või helistades);
  • sularahas kohapeal.

Parkimise tasu:

  • 5€/päev;
  • 2,40€/h (lühemaajaline parkimine).

Parkimistasu maksmisest on vabastatud:

  • liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht;
  • kaherattaliste sõidukite (jalgrattad, mopeedid, mootorrattad) juht.

Parkimine on keelatud:

  • randa viivate teede vahetus läheduses, (et oleks tagatud turvaline sisse- ja väljasõit);
  • metsaalale, (et oleks tagatud loodusliku keskkonna säilimine);
  • rannapiirkonna kinnistute äärde ja sissesõiduteede äärde, (et oleks tagatud elanikele ja operatiivsõidukitele takistusteta läbipääs).
Foto: Rene Kruusemaa

Popup