Osaühing Strantum kuulutab välja konkursi
„Vääna-Jõesuu rannaalal toitlustusteenuse pakkuja leidmiseks“

 

Asukoht:                      Vääna-Jõesuu külas Liivaluite tee merepoolses osas asuv müügiplats.

Lepingu periood:       kolm (3) suvehooaega (2022-2024)

 

Rendile antav müügiplats (lisatud joonis):

Pindala:                                  ca 200 m2      

Elektrikapis võrguühenduse
läbilaskevõime:
                     16A; faaside arv 3

 

Tingimused konkursil osalejale:

 • Pakkumine tuleb esitada kogu lepingu perioodiks netosummas, millele lisandub käibemaks (lisa 1).
 • Rendihinnale lisanduvad elektri, vee- ja kanalisatsiooni, välikoristuse ning prügiveo kulud.
 • Pakkuja peab toitlustusteenust osutama iga päev rannahooaja perioodil (vähemalt 1. juuni kuni 31. august) v.a. ebasobivate ilmaolude korral (vihmased ja / või liigtuulised päevad),
  2022 aastal hiljemalt viie (5) päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.
 • Nõutav on teenuse pakkumiseks vajamineva varustuse ja tehnika olemasolu (teisaldatav müügikiosk). Pakkuja võib paigaldada alale kaks teisaldatavat müügikioskit.
 • Puuduvad võlgnevused Harku vallale, OÜ-le Strantum ning Maksu- ja tolliametile.

Toitlustusteenuse pakkuja konkursil osalemiseks esitada:

 • Konkursil osaleja ja vastutava(te) isiku(te) tutvustus. Esitada eelnevad tegevused toitlustusteenuse pakkumise valdkonnas, hetketegevus ning tulevikuplaanid.
 • Ülevaade ja nägemus toitlustusteenuse osutamisest rendipinnal.
 • Kirjeldada rendipinnal pakutavaid teenuseid. Näidismenüü hindadega.
 • Teenuse pakkumiseks vajamineva varustuse ja tehnika tehniline kirjeldus, fotod, dokumentatsioon.
 • Muu asjassepuutuv lisainfo.

Hindamine:

 1. Toitlustusteenuse pakkuja konkursil arvestatakse kolme kriteeriumit:
 2. pakutav rendihind (osakaal 45%);
 3. pakkuja kontseptsioon (osakaal 25%);
 4. pakkuja ja vastutava(te) isiku(te) varasem kogemus ja taust (osakaal 30%)

Osaühing Strantum konkurss Vääna-Jõesuu rannaalal toitlustusteenuse pakkuja leidmiseks_Lisa 1 pakkumise esitamise vorm (MS Word.doc.)

OÜ Strantum konkurss Vääna-Jõesuu rannaalal toitlustusteenuse pakkuja leidmiseks konkursi väljakuulutamise dokument (pdf.doc.)

Toitlustusala joonis/asukoht

Toitlustusala joonis/asukoht (png.file)

Avaldusi konkursil osalemiseks ja pakkumisi ootame 29. juuniks 2022 kl 12:00 suletud ümbrikus aadressile Kooli 2a Tabasalu, OÜ Strantum.

Info ja küsimused esitada ning objektiga tutvumise aeg leppida kokku kirjalikult:
OÜ Strantum, e-post: strantum@strantum.ee

Popup