INFO Tiskre küla elanikele

 
Anname teada, et seoses Nõmme tee 2 asuva Pillado veepumpla rekonstrueerimisega lülitatakse pumpla tööde toimumise ajaks võrgust välja. Ehitustööde perioodil on kavas kasutada Tallinna veevärgi vett.

Tänase kava kohaselt saab põhjavee kasutamisele taas üle minna hiljemalt 2023 aasta jaanuari keskpaigaks.

Pumpla rekonstrueerimise peamiseks eesmärgiks on pumpla kaasajastamine, veetöötlusseadmete rajamine ning tootlikkuse suurendamine. Pumpla tänane tehniline konfiguratsioon ei võimalda tagada piirkonna veevajaduse katmist ning seetõttu on seni puudujääki kompenseeritud Tallinna veevärgist võetud veega.

Peale tööde lõppu tagatakse Harkujärve ja Tiskre piirkonna veevajadus Järvekalda ja Pillado pumplate koostöös.

OÜ Strantum 

Popup