25.05.2018 rakendub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus - OÜ Strantum kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Alates käesoleva aasta 25. maist reguleerivad isikuandmete kaitse õigust nii Eestis kui teistes EL-i liikmesriikides otsekohalduv Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 ning uus Isikuandmete kaitse seadus (IKS). 

EL üldmäärus 2016/679 on küll otsekohalduv, kuid jätab liikmesriikide seadusandjatele  teatud otsustusruumi. Uues 25. maist jõustuvas Isikuandmete kaitse seaduses on vastavalt üldmäärusele, sisse viidud muudatused ulatuses, milles on liikmesriikidele õigus antud.

EL üldmäärusest 2016/679 ja  Isikuandmete kaitse seadusest tulenevatele nõuetele isikuandmete töötlemisel on Osaühingus Strantum muu teemat puudutava tegevuse ning vajaliku dokumentatsiooni koostamise hulgas, kehtestatud Osaühingu Strantum kliendiandmete töötlemise põhimõtted.

Alates 25.05.2018 jõustuvad muudatused isikuandmete töötlemise põhimõtetes, on seotud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldumisega alates eel nimetatud kuupäevast.

Kui Te ei ole muudatustega nõus, on Teil õigus meiega sõlmitud lepingud üles öelda hiljemalt 24.05.2018.

Popup