Kliendile

 


 

22.05.2018

Alates 25.05.2018 jõustuvad muudatused isikuandmete töötlemise põhimõtetes, on seotud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldumisega alates eel nimetatud kuupäevast.

Kui Te ei ole muudatustega nõus, on Teil õigus meiega sõlmitud lepingud üles öelda hiljemalt 24.05.2018.

 

Popup