Uue liitumisühenduse vastu võtmine

Kinnistutorustik – kinnistusisesed veevärgi- ja/või kanalisatsioonirajatised (kinnistu veevärk ja kanalisatsioon) alates liitumispunktist ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga, sealhulgas ehitise sisevõrgud ("Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri" § 2 p 12)

Peale kinnistutorustike valmis ehitamist ja enne ehituskaevikute tagasitäidet (tehnilised tingimused p 4.2. - 4.4.):

  • kontrollib Strantum vee ja kanalisatsiooni uue liitumisühenduse väljaehitamise vastavust tehnilistele tingimustele ja liitumisprojektile
  • võtab vastu veemõõdusõlme
  • plommib veearvesti.

Popup