Torustike väljaehitamine vastavalt kooskõlastatud liitumisprojektile

 
ÜVK liitumistorustike ehitustööde lubamise eelduseks on:
  1. OÜ-ga Strantum sõlmitud liitumisleping ja tasutud liitumistasu,
  2. väljastatud ehitusluba (mis sisaldab ka VK torustikutöid) või jõustunud VK ehitusteatis,
  3. OÜ-ga Strantum kooskõlastatud projektdokumentatsioon.                                                                       

VK torustike ehitustööde teostaja kooskõlastada OÜ-ga Strantum. Kinnistutorustiku ehitustööde algusest teavitada OÜ Strantumit vähemalt 2 tööpäeva ette e-kirjaga: erko@strantum.ee.

Strantum pakub ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liituda soovijatele:
  • liitumisprojekti
  • kinnistutorustike ehitust
Torustike ehituse pakkumine:

Haldusosakond: tel. 602 6483, e-postiaadress: haldus@strantum.ee

Popup