Seoses Sarapuu pumpla puurkaevu remondiga, pumpla ei tööta 01.-15. juuli. Sellest tulenevalt võib Tabasalu piirkonnas esineda veesurve kõikumisi.

Torustike väljaehitamine vastavalt kooskõlastatud liitumisprojektile

Vastavalt Strantumi poolt väljastatud tehniliste tingimuste punkti 4. ehitusaegsed nõuded: alapunktile 4.1. on kinnistu omanik kohustatud kinnistutorustiku ehituse alustamisest teavitama vee-ettevõtjat.

 

Strantum pakub ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liituda soovijatele:

  • liitumisprojekti
  • kinnistutorustike ehitust.

Lisainfo

Torustike ehituse pakkumine:

Haldusosakond: tel. 602 6483, e-postiaadress: haldus@strantum.ee

Toetus eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks.

Eraisikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija, saavad taotleda toetust kinnistusisese vee- jakanalisatsioonitaristu välja ehitamiseks.

Kes saavad toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda nende piirkondade kinnistu omanikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.

Iga kinnistu omanik saab kontrollida, kas tema kinnistu jääb toetusalasse või mitte keskkonnaregistrist või aadressiotsingu kaudu taotlemise lehel https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamineAlates 8. maist 2020 on võimalik toetust taotleda ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud.

Kui suur on toetuse summa?
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde tänavu jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Taotlusvooru eelarve on 10 milj eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Keskmised toetuse summad jäävad vahemikku 2000-2500 eurot.

Kuidas taotlust esitada?
Taotlust on võimalik esitada:

  • E-toetuste keskkonnasVideojuhis
  • KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil (paremal lehe ääres) e-posti teel Info@kik.ee või paberkandjal (Narva mnt 7a, VI korrus)

 

Popup