Tehniliste tingimuste väljastamine

Tehnilised tingimused (e. liitumistingimused/projekteerimistingimused) - on tingimused selle kohta, millistest materjalidest ning kuidas peavad olema teostatud torutööd, et vältida hilisemaid probleeme ekspluatatsioonis.

Strantum koostab liitumise tehnilised tingimused kinnistusiseste veevarustuse ja reovee ärajuhtimise torustike ning veemõõdusõlme projekteerimiseks.

Tehniliste tingimuste väljastamise tingimused:

  • Tehniliste tingimuste väljastamise tasu on 30.00 € (hind sisaldab käibemaksu).
  • Tehnilised tingimused väljastatakse -tingimuste taotlejale või kinnistu omanikule peale Strantumi poolt esitatud arve tasumist.

Tehniliste tingimuste kehtivus:

  • Tehnilised tingimused kehtivad üks (1) aasta.
  • Kui kinnistu omanik ei jõua nimetatud ajal ehitustegevusega alustada, on võimalik taotleda tehniliste tingimuste pikendamist kirjaliku avalduse alusel.

"Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri". Liitumistingimused § 5.

 

Popup