Teenuste tarbimise alustamine

Teenuslepingu allkirjastamise järgselt avatakse Strantumi esindaja poolt ühisveevärgi ja -kanalistasiooniga liitunud kliendi kinnistutorustiku ja ühendustoru vaheline peakraan ning klient võib alustada teenuse tarbimist.

Peakraan – viimane sulgemisseade ühendustorul enne kinnistu piiri, krundistamata hoonestuse puhul aga enne ehitisse sisenemist; peakraan lõpetab ühendustoru ja on üldjuhul liitumispunktiks ("Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri" § 2 p 23).

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumise kord § 12

Popup