Strantum veemõõtjate ostmine

Projekti nimetus: Strantum veemõõtjate ostmine
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0101.15-0158
Projekti abikõlblikkuse periood: 11.06.15- 31.12.15
Projekti kogumaksumus: 115 456,75 €
ÜF toetus: 98 138,24 €
Omafinantseering: 17 318,51 €
Toetuse saaja: OÜ Strantum
KIK-i projektikoordinaator: Tiiu Noormaa
Projekti piirkond: Strantumi vee-ettevõtlus tegevuspiirkond

Projekti eesmärk

Projekti raames soetatavad kaugloetavad veemõõtjad tagavad veetarbimise täpse ülevaate ja aitavad seeläbi kaasa loodusressursside (vesi) säästlikule kasutamisele. Kaasaegsete kaugloetavate veearvestite kasutuselevõtmine võimaldab vee-ettevõttel operatiivselt tuvastada anomaaliaid veetarbimises ning varases staadiumis avastada potentsiaalsed lekked ja/või omavolilise veekasutuse.

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Toetust kasutati eraklientidele paigaldatavate veemõõtjate soetamiseks. Strantumi poolt hangitud seadmeteks olid Dn 15 läbimõõduga kaugloetavad veemõõtjad 1600 tk, poolautomaatne lugemissüsteem ning litsents juhtmevaba arvesti lugemiseks kuni 2400 kliendile. Hangitavatest veemõõtjatest ca 1/5 kasutatakse olemasolevate amortiseerunud ja taatlemiskõlbmatute veemõõtjate väljavahetamiseks, ca 4/5 veemõõtjatest paigaldatakse Vääna-Jõesuu ja Suurupi veemajandusprojekti piirkonnas liituvatele uutele klientidele.

Popup