Projekt "Tabasalu aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine"

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Harku valla kaasrahastamisel rekonstrueeris OÜ Strantum Tabasalu alevikus kokku 1336 m veetorustikku ja 3913 m kanalisatsioonitorustikku.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas projekti keskkonnaprogrammi veemajanduse alamprogrammi raames kokku 3 199 026,53 Eesti krooniga.

Projekti tulemusena paraneb Tabasalu elanike veevarustuse varustuskindlus ja reoveekanalisatsiooni töökindlus. Nõuetekohaselt töötav ühisveevärk ja –kanalisatsioon tähendab väiksemat koormust keskkonnale.

Projekt viidi ellu ajavahemikul 01.06.2009-31.05.2010

Projekti elluviimisel osalesid:
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Harku Vallavalitsus
AS AMAKS – töövõtja
OÜ Strantum

Popup