Projekt "Kõrgemäe tee ja Tilgu tee torustike rajamine"

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Harku Valla kaasrahastamisel rajas OÜ Strantum Rannamõisas, Kõrgemäe teel ja Tilgu teel 2676m vee- ja 2945m kanalisatsioonitorustikku. Lisaks rajati üks veevarustuse survetõstepumpla ning reoveepumpla. Projekti maksumuseks oli 471 102 €. SA KIK rahastas projekti keskkonnaprogrammi veemajanduse alamprogrammi raames 388 590 €.

Projekti tulemusena rajati liitumisvõimalus 48-le kinnistule ning neile lisaks eelvool veel ca 160-le kinnistule.

Projekt viidi ellu ajavahemikul 01.detsember 2010 – 30.september 2011.

Projektis osalesid:
SA Keskkonnainesteeringute Keskus
Harku Vallavalitsus
Vensen AS – töövõtja
Strantum OÜ

Popup