Seoses Sarapuu pumpla puurkaevu remondiga, pumpla ei tööta 01.-15. juuli. Sellest tulenevalt võib Tabasalu piirkonnas esineda veesurve kõikumisi.

Liitumisprojekti kooskõlastamine

Liitumisprojekt esitatakse Strantumile digitaalselt või kui seda ei ole võimalik teha, tuleb nimetatud projekt esitada kahes (2) võrdses eksemplaris paberkandjal.

Strantum kontrollib liituja poolt esitatud liitumisprojekti  vastavust eelnevalt väljastatud tehnilistele tingimustele.

Paberkandjal kahes võrdses eksemplaris esitatud projektist jääb üks kooskõlastatud eksemplar vee-ettevõttele ning teine tagastatakse, peale liitumislepingu sõlmimist, koos kooskõlastusega liitujale.

Liitumisprojekti kooskõlastamise tähtaeg on maksimaalselt kolmkümmend (30) kalendripäeva.

Popup