Liitumisprojekti kooskõlastamine

Liitumisprojekt kooskõlastatakse Strantumiga läbi ehitusregistri www.ehr.ee ehitusteatise või ehitusloa menetluse.

Strantum kontrollib liituja poolt esitatud liitumisprojekti vastavust eelnevalt väljastatud tehnilistele tingimustele, detailplaneeringule ja OÜ Strantum üldistele tehnilistele nõuetele - tehnilised nõuded ja soovitused  

Liitumisprojekti kooskõlastamise tähtaeg on maksimaalselt kolmkümmend (30) kalendripäeva.

Popup