Liitumisprojekti kooskõlastamine

Liitumisprojekt kooskõlastatakse Strantumiga läbi ehitusregistri www.ehr.ee ehitusteatise või ehitusloa menetluse.

Strantum kontrollib liituja poolt esitatud liitumisprojekti vastavust eelnevalt väljastatud tehnilistele tingimustele, detailplaneeringule ja OÜ Strantum üldistele tehnilistele nõuetele - tehnilised nõuded ja soovitused  

Paberkandjal kahes võrdses eksemplaris esitatud projektist jääb üks kooskõlastatud eksemplar vee-ettevõttele ning teine tagastatakse, peale liitumislepingu sõlmimist, koos kooskõlastusega liitujale.

Liitumisprojekti kooskõlastamise tähtaeg on maksimaalselt kolmkümmend (30) kalendripäeva.

 

Popup