Seoses Sarapuu pumpla puurkaevu remondiga, pumpla ei tööta 01.-15. juuli. Sellest tulenevalt võib Tabasalu piirkonnas esineda veesurve kõikumisi.

Liitumisprojekti tellimine, valmis projekti esitamine kooskõlastamiseks

Liitumisprojekt – kinnistu liitumispunktist kuni hoonestuseni märgitud kinnistusiseste võrkude (välisvõrkude) projekt, mille alusel ehitatakse kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ("Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri" § 2 p 17).

Strantum pakub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda soovijatele:

  • liitumisprojekti
  • kinnistutorustike ehitust

 

Lisainfo

 

Projekti tellimine ja kinnistutorustike ehituse pakkumine:

  • Haldusosakond: tel. 602 6483, e-postiaadress: haldus@strantum.ee
  • Valmis liitumisprojekt tuleb kooskõlastada Strantumiga läbi ehitusregistri www.ehr.ee ehitusloa või ehitusteatise menetluse
  • Liitumisprojekti hind on 140 € (hinnale lisandub käibemaks).

 

Popup