Liitumisprojekti tellimine, valmis projekti esitamine kooskõlastamiseks

VK liitumisprojekt – kinnistu VK välisvõrkude projekt, millega lahendatakse kinnistu hoonete ja rajatiste ühendamine ÜVK liitumispunktidega. VK liitumisprojekti järgi ehitatakse kinnistusisesed (hoonete välised) veevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud  ("Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri" § 2 p 17).

Strantum pakub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda soovijatele:

  • VK liitumisprojekti koostamist ja kooskõlastamist
  • kinnistutorustike ehitust

Projekti tellimine ja kinnistutorustike ehituse pakkumine:

  • Haldusosakond: tel. 602 6483, e-postiaadress: haldus@strantum.ee
  • Valmis liitumisprojekt tuleb kooskõlastada Strantumiga läbi ehitusregistri www.ehr.ee ehitusloa või ehitusteatise menetluses
  • Liitumisprojekti hind olemasoleva hoone puhul on 200 € (hinnale lisandub käibemaks)
  • Liitumisprojekti hind projekteeritava hoone (ehitusprojekti eriosa: VK välisvõrgud) puhul on 250 € (hinnale lisandub käibemaks)
Popup