Torustike väljaehitamine vastavalt kooskõlastatud liitumisprojektile

Vastavalt Strantumi poolt väljastatud tehniliste tingimuste punkti 4. ehitusaegsed nõuded: alapunktile 4.1. on kinnistu omanik kohustatud kinnistutorustiku ehituse alustamisest teavitama vee-ettevõtjat.

Strantum pakub ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liituda soovijatele:

  • liitumisprojekti
  • kinnistutorustike ehitust.

Lisainfo

Torustike ehituse pakkumine:

Haldusosakond: tel. 602 6486, e-postiaadress: haldus@strantum.ee

Popup